Video 3

Beretning

I video nr 3 demonstrerer vi hvordan man beretter – eller fortæller – om noget, man har oplevet

Formål:

  • At sætte fokus på tekstaktiviteten ”beretning”
  • At give mulighed for at tale om hvor vi møder beretninger /fortællinger i vores hverdag

Mål med video 3 er at efter endt lektion skal kursisten kunne:

  • bygge  – og genkende – en beretning
  • forklare hvorfor det er en beretning
  • Kunne sammenligne med tigrinya og vise forskellene.

Hvis der ønskes progression, kan man f.eks.

  • Bygge en beretning med røde, grønne, blå kort indenfor et andet domæne
  • Dramatisere øvelsen, så man får talt dansk (som på videoen)
  • Dramatisere øvelsen indenfor et andet domæne

Deltagere, processer og omstændigheder til videoerne

Nyt domæne

Rul til toppen