Lærervejledning

Vi har skrevet en udførlig lærervejledning til det nye undervisningsmateriale, som blev udviklet i dette projekt. Undervisningsmaterialet er blevet præsenteret på en pædagogisk dag med undervisere i dansk som andetsprog på to sprogskoler.

Lærervejledningen kan downloades her.

Den 18. januar 2023 blev der afholdt en pædagogisk dag sammen med lærere fra to sprogskoler – Center for Dansk og Integration i Køge og Sprogcenter Næstved.

Program for Pædagogisk dag – Køge og Næstved

TidAktivitet
9.30Ankomst – kaffe og croissant  
9.45Præsentation af sprogskolerne v/ Jane og Line  
10.00Præsentation og demonstration af projektet v/Hanne, Jane, Elina og Michelle  
11.05Summen: Første indtryk?  
11.15Kort gennemgang af lærervejledningen v / Hanne  
11.25Øvelser:  runde I  
12.00Frokost  
12.45Rundvisning  
13.00Øvelser:  runde II  
14.00Oplæg af Clive fra Slagelse  
14.30Opsamling på dagens indhold v / Hanne og Elina  
14.45 – 15.00Afslutning af dagen v/ Jane og Line  

Projektgruppen har præsenteret projektets resultater. Lærerne har afprøvet nogle af de materialer til læreren, som blev udviklet i projektet.

Rul til toppen