Projektgruppen

Projektgruppen består af en række dygtige fagfolk inden for dansk som andetsprog. Her er nogle stemningsbilleder fra optagelser.

Jane Kristine Nielsen og Lwam Berhane bager pandekager. Michelle Lund Ossipoff Holmkjær og Jacob Holmkjær Ossipoff bag kamera. Hanne Schilling, Elina Maslo, Mehreteab Woldou og Sarah Woldou ved tasterne.

Projektgruppen samlet ved frokost.

Kontakt til ildsjæle

I forbindelse med projektet har vi mødt to ildsjæle, som i årevis har arbejdet med integration af nyankomne borgere i Slagelse, ikke mindst for Tigrinya-talende borgere. Du kan møde Clive og Hanne Lee på Facebook i en gruppe der hedder Integrationsgruppen Slagelse, hvor der blandt andet afholdes ugentlige caféer for nyankomne borgere.

Clive og Hanne Lee har været særdeles aktive med at udforske og formidle kendskab til sproget Tigrinya. Clive Lee er ved at lære sig Tigrinya og er meget aktiv med at skabe rammer for at børn med Tigrinya som modersmål udvikler deres literaciteter på modersmål. Han har oprettet og koordineret gruppen Dansk Engelsk Tigrinya, hvor han formidler det meget unikke og sjældne materiale om sproget.

Rul til toppen