4. video

Forklaring

Video nummer 4, – Forklaring

Der er flere typer af forklaringer. Man skelner mellem sekventiel forklaring, konsekvensforklaring og faktoriel forklaring. Forklaringer bruges både til hverdag; vi forklarer hinanden noget hele tiden, vi anvender forklaringer når vi argumenterer og indenfor naturvidenskabelige og samfundsfaglige sammenhænge, er forklaringen typisk den mest anvendte tekstaktivitet.

I videoen får vi en forklaring på hvori forskellene på danske og eritreiske pandekager kan findes. Det er således en faktoriel forklaring: Hvilke faktorer udgør forskellen.

De typiske forbindere i forklaringer er: når, fordi, derfor, eftersom, da.

Med udgangspunkt i ’Teaching Learning Circle’ kan undervisningen ud fra video 4 tilrettelægges på følgende måde:

Start med at tale om, hvad en forklaring er, og hvornår man kan bruger forklaringer. Hvis kursisten ikke har så meget sprog, kan læreren selv give eksempler på forklaringer, se evt. eksempler nedenfor.

Formål:

 • At forstå hvad en forklaring er
 • At kunne genkende en forklaring når man møder den, såvel mundtligt som skriftligt
 • At kunne konstruere og anvende en forklaring
 • At kunne samtale om hvordan man laver forklaringer på dansk og på tigrinya
 • At forstå begrebet ”årsag” på dansk og på tigrinya

Vidensopbygning

 1. Fortæl om indholdet i videoen fx:  I dag skal vi se en video, hvor to kvinder taler om forskellen på danske og eritrianske pandekager. Den ene kvinde fortæller detaljeret om, hvordan hun laver eritrianske pandekager og hvordan man spiser pandekagerne i hendes hjemland.
 2. Se videoen
 3. Tal om indhold og skriv nye ord på tavlen og tal om dem.

Analyse af modeltekst

Arbejd med den type forklaring, der kendes på ”fordi” og ”derfor” (faktoriel forklaring).

 1. Tal med kursisterne omkring videoen. Kan de forklare forskellen på danske og eritreiske pandekager?
 2. Skriv de ord på tavlen, som kursisterne husker og kategorisér ordene i hhv. deltagere, processer og omstændigheder. Indfør ’de gule ord’, forbindere ’derfor’ og ’fordi’. Hvad hedder de på tigrinya?

Tal med kursisterne om hvad en forklaring er, og hvornår man bruger forklaringer i dagligdagen. Har de eksempler?  Hvis de ikke har så meget sprog, kan læreren selv give eksempler på forklaringer, f.eks.  Han spiser is, fordi solen skinner; solen skinner, derfor spiser han is.

 • Klip kort ud med processer, deltagere og omstændigheder og forbindere.
 • Lad kursisterne skrive og mundtligt formulere sætninger på dansk og på tigrinya med ”derfor” og ”fordi”. Lad gerne kursisterne selv finde på forslag. Eksempelvis: ”han spiser is fordi solen skinner” Han bor på 3. sal, derfor har han ikke en have. Han har ikke en have, fordi han bor på 3. sal. Han sover om dagen, fordi han arbejder om natten. Han arbejder om natten, derfor sover han om dagen. Han drikker kaffe fordi kaffe smager godt. Kaffe smager godt, derfor drikker han kaffe. Han kører med bus fordi han skal i skole. Han skal i skole, derfor kører han med bus.
 • Find ud af hvad ”årsag” hedder på tigrinya. Lav sætningen: ”Solen er årsag til at det er varmt” på tigrinya.
 • Hvad er årsagerne til at der er forskel på danske og eritreiske pandekager? Skriv svarene på tavlen og diskutér hvilke svar der er de bedste og hvorfor.
 • Find årsagerne i de andre eksempler og tal om hvordan man kan finde årsagerne i eksemplerne.

Fælles tekstkonstruktion

 1. Afhængig af niveau, kan kursisterne lægge de farvede kort i rækkefølge, så teksten bliver identisk med teksten i videoen. De skal læse ordene højt, når de bygger sætninger. Det er vigtigt, at kursisterne arbejder sammen, så de får trænet deres mundtlige dansk og har mulighed for at forklare hinanden opgaven på tigrinya og diskutere, hvad der er den mest rigtige version.

OBS:

En nemmere udgave af denne opgave: Læreren læser teksten op for kursisterne, imens kursisterne lægger kortene i tilsvarende rækkefølge.

Variation – arbejd med at stille spørgsmål og bruge ”hvorfor”: spil små rollespil – enten en gentagelse af videoens samtale eller spørgsmål svar fra opgave 1 eller ”find selv på ”hvorfor – spørgsmål”: ”Hvorfor er der forskel på danske og eritreiske pandekager? Fordi … osv.. ”Hvorfor drikker du kaffe? Fordi ….”

Selvstændig tekstkonstruktion

 1. Lad kursisterne bygge nye sætninger med forklaringer med deltagere, processer, omstændigheder og forbindere i andre sammenhænge. Lad kursisterne komme med deres bud, gerne på tigrinya og få hjælp af medkursister til at oversætte.
 2. Arbejd med forklaringer i nyt domæne.

I video nr 4 demonstrerer vi hvordan man forklarer noget

Formål:

 • At sætte fokus på tekstaktiviteten ”forklaring”
 • At give mulighed for at tale om hvor vi møder forklaringer i vores hverdag

Mål med video 4 er at efter endt lektion skal kursisten kunne:

 • bygge  – og genkende – en forklaring
 • forklare hvorfor det er en forklaring
 • Kunne sammenligne med tigrinya og vise forskellene.

Hvis der ønskes progression, kan man f.eks.

 • Bygge en forklaring med røde, grønne, blå kort indenfor et andet domæne (så samler man nye ord ind)
 • Dramatisere øvelsen, så man får talt dansk (som på videoen)
 • Dramatisere øvelsen indenfor et andet domæne
 • Vise at der er flere forskellige slags forklaringer: sekventielle, faktorielle og konsekvens-forklaringer.
Rul til toppen